Sandorių duomenų saugyklos sistema. Similar phrases

Eurlex Member States cannot take such actions by themselves, because those fees have to be determined in a consistent manner across the EU so as to ensure a fair distribution of the costs amongst trade repositories and a level-playing field in the EU. Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama informacijos apie pareiškėjo vidaus įmonės valdymo politiką, procedūras ir technines užduotis, kuriomis vadovaujasi jo vyresnioji vadovybė, įskaitant valdybą, jos nevykdomuosius narius ir jei įsteigti komitetus. Jei pareiškėjas laikosi pripažinto įmonių valdymo etikos kodekso, sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje šis kodeksas nurodomas ir paaiškinama, kokiais atvejais pareiškėjas nuo šio kodekso nukrypsta.

Todėl svarbu, kad ši teisinė sistema būtų kuo panašesnė į išvestinių finansinių priemonių sutarčių duomenų teikimo tuo tikslu įregistruotoms sandorių duomenų saugykloms sistemą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu ES Nr. EurLex-2 The manufacturer shall submit those CO2 emission values, together with the MCO2,C,5 values used for the calculation, to the Commission at the latest three months following receipt of the notification by the Commission of the provisional data for by uploading that data on the manufacturer's account in the Business Data Repository of the European Environment Agency. Gamintojas, gavęs Komisijos pranešimą apie preliminarius m. Sandorių duomenų saugykla privalo turėti tvirtą valdymo sistemą, kuri apima aiškią organizacinę struktūrą su gerai apibrėžtomis, skaidriomis ir nuosekliomis atsakomybės ribomis, taip pat tinkamus vidaus kontrolės mechanizmus, įskaitant patikimą administracinę ir apskaitos tvarką, kuri užkerta kelią bet kokiam konfidencialios informacijos atskleidimui.

Nors siekiant duomenis patikrinti, sutikrinti, tvarkyti ir saugoti gali reikėti veiksmingo veiklos atskyrimo, kad būtų išvengta tokios rizikos plitimo, esama tokių metodų, kaip bendra sistemų vartotojo sąsaja, bendras duomenų prieigos taškas institucijoms arba tų pačių pardavimo, atitikties užtikrinimo arba klientų aptarnavimo pagalbos tarnybos darbuotojų naudojimas, kuriems būdingas mažesnis rizikos plitimo pavojus, todėl jiems nebūtina taikyti veiklos atskyrimo.

Todėl sandorių duomenų saugyklos turėtų pateikti visapusiškos ir išsamios informacijos apie savo informacinių technologijų sistemas, kad ESMA galėtų įvertinti jų patikimumą ir atsparumą.

uždirbtos dvejetainės parinktys

Kai sandorių duomenų saugyklos funkcijas pagal užsakomųjų paslaugų susitarimus vykdo grupės lygmens arba grupei nepriklausančios trečiosios šalys, sandorių duomenų saugykla turėtų pateikti išsamios informacijos apie atitinkamus užsakomųjų paslaugų susitarimus, kad būtų galima įvertinti atitiktį registracijos sandorių duomenų saugyklos sistema, įskaitant informaciją apie visus susitarimus dėl paslaugų lygio, parametrus ir veiksmingos šių parametrų stebėsenos būdus.

Galiausiai sandorių duomenų saugyklos turėtų pateikti informacijos apie taikomus mechanizmus ir kontrolės priemones, kuriais veiksmingai valdoma potenciali kibernetinė rizika ir nuo kibernetinių išpuolių saugomi jų tvarkomi duomenys; 12 duomenis, kuriuos tvarko sandorių duomenų saugykla, gali pranešti, naudoti ar keisti įvairių rūšių vartotojai. Įvairių rūšių vartotojų savybės, teisės ir įsipareigojimai turėtų būti aiškiai sandorių duomenų saugyklos apibrėžti ir nurodyti sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje.

backtesting prekybos strategijos

Sandorių duomenų saugyklų pateikiamoje informacijoje taip pat reikėtų aiškiai nurodyti galimas skirtingas prieigos kategorijas. Siekdama užtikrinti duomenų konfidencialumą, bet kartu galimybę trečiosioms šalims jais naudotis, sandorių duomenų saugykla turėtų informuoti, kaip ji užtikrina, kad trečiosios šalys galėtų naudotis tik tais duomenimis, dėl kurių naudojimo atitinkamos sandorio šalys yra savo nuožiūra suteikusios aiškų ir atšaukiamą sutikimą.

Galiausiai sandorių duomenų saugykla savo paraiškoje turėtų pateikti informacijos apie kanalus ir priemones, kuriais naudodamasi viešai atskleidžia informaciją apie savo prieigos taisykles tam, kad jos paslaugų vartotojai galėtų priimti informacija grindžiamą sprendimą; 13 sandorių duomenų saugyklų teikiamų paslaugų įkainiai yra esminė informacija, leidžianti rinkos dalyviams priimti informacija grindžiamus sprendimus, todėl jie turėtų būti nurodyti sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje; 14 atsižvelgiant į tai, kad rinkos dalyviai ir institucijos remiasi sandorių duomenų saugyklose tvarkomais duomenimis, sandorių duomenų saugyklos sistema duomenų saugyklos registracijos paraiškoje reikėtų aiškiai aprašyti griežtą ir veiksmingą veiklos ir duomenų saugojimo tvarką.

24/7 dvejetainiai variantai

Jei pareiškėjas mano, kad šio reglamento reikalavimas jam netaikytinas, jis aiškiai nurodo tą reikalavimą savo paraiškoje, paaiškindamas, kodėl tas reikalavimas jam netaikomas. Kai pareiškėjas turi patronuojančiąją įmonę, jis nurodo: a patronuojančiosios įmonės juridinį sandorių duomenų saugyklos sistema b ar patronuojančioji įmonė turi veiklos leidimą arba yra registruota ir prižiūrima, ir, jei taip, pateikia atitinkamą nuorodos numerį ir atsakingos priežiūros institucijos pavadinimą.

prekybos galimybės indijoje

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama schema, kurioje vaizduojami nuosavybės ryšiai tarp patronuojančiosios įmonės, patronuojamųjų įmonių ir visų kitų susijusių subjektų ar filialų. Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama organizacinė schema, kurioje išsamiai pavaizduojama pareiškėjo organizacinė struktūra, įskaitant visų papildomų paslaugų struktūrą.

Sandorių duomenų saugyklos sistema pateikiama informacijos apie visas esmines pareigas einančių asmenų, įskaitant vyresniąją vadovybę ir filialų veiklai vadovaujančius asmenis, tapatybę. Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama informacijos apie pareiškėjo vidaus įmonės valdymo politiką, procedūras ir technines užduotis, kuriomis vadovaujasi jo vyresnioji vadovybė, įskaitant valdybą, jos nevykdomuosius narius ir jei įsteigti komitetus.

cryptrade prisijungimas

Ši informacija apima vyresniosios vadovybės ir valdybos narių atrankos proceso, skyrimo, veiklos rezultatų vertinimo ir atleidimo aprašymą. Jei pareiškėjas laikosi pripažinto įmonių valdymo etikos kodekso, sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje šis kodeksas nurodomas ir paaiškinama, kokiais atvejais pareiškėjas nuo šio kodekso nukrypsta.

auto prekybos roboto strategija

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama išsamios informacijos apie pareiškėjo vidaus kontrolės sistemą, įskaitant informaciją apie atitikties užtikrinimo funkciją, rizikos vertinimą, vidaus kontrolės mechanizmus ir vidaus audito funkcijos principus.

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija apie pareiškėjo vidaus audito sandorių duomenų saugyklos sistema a visų vidaus audito komitetų sudėtis, jų kompetencijos ir atsakomybės sritys; b jo vidaus audito funkcijos įstatai, metodai, standartai ir procedūros; c paaiškinimas, kaip, atsižvelgiant į pareiškėjo veiklos pobūdį ir mastą, sudėtingumą ir riziką, rengiami ir taikomi pareiškėjo vidaus audito įstatai, metodai ir procedūros; d trejų metų laikotarpiui nuo paraiškos datos parengtas veiklos planas, kuriame atsižvelgiama į pareiškėjo veiklos pobūdį ir mastą, sudėtingumą ir riziką.